Onsdagen den 27 januari 2021

Publicerad 2018-10-25

Borttagning av cykelställ utanför miljöhus 57B

Borttagningen av cykelstället på miljöhuset vid 57B kommer att tas bort inom de närmsta vekorna. Ni måste flytta era cyklar så fort som möjligt annars kommer styrelsen att tabort dem.

Gårdsgruppen i styrelsen har varit tvugna att göra att snabbt beslut om att ta bort det cykelställ som sitter på miljöhuset vid 57B. Detta är för att säkra upp förskolans utemiljö. Efter en skyddsrond från förskolan har de uppmärksammat att cyklarna vid vårt miljöhus utgör en väldigt stor olycksrisk. Kommunen håller just nu på att inspektera barnens utemiljö och eftersom det är föreningen som ansvarar för säkerheten så beslutade vi att ta bort cykelstället. 

Detta kommer ske inom en 2 veckors period och vi hoppas på att samtliga cyklar kommer vara borta innan vi skruvar ner cykelstället.
Bortförda cyklar kommer att sparas i styrelsens förråd, och det är bara att kontakta styrelsen via styrelsemailen ifall ni vill hämta er cykel.

Styrelsen hänvisar att parkera era cyklar nere i cykelförråden i källaren.

MVH
Styrelsen