Lördagen den 26 september 2020

Publicerad 2019-01-02

Container för våra Grovavfall


Container för grovsopor

Från och med fredag förmiddag den 11 till måndag 14 januari kommer det att ges tillfälle för boende i Brf Gröndal Malmö att kasta sina grovsopor i två containrar. En kommer att stå placerad vid 49A samt en på gräset ut mot vägen vid 61:an. Ta gärna tillfället i akt och städa era källarförråd men vänligen överfyll ej containrarna. De kommer att tömmas på måndagen samt vid behov.

 

Följande får INTE kastas i containrarna:

El-avfall, elektronik, vitvaror, färg, kemikalier, miljöfarligt avfall, däck, gips, samt asbest.

Detta avfall måste varje boende själva transportera till en återvinningscentral. Föreningen får böter om det kastas i containern vilket indirekt drabbar alla boende i fastigheten.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen