Måndagen den 19 oktober 2020

Publicerad 2020-02-07

Flytt av fordon från garaget

Röjningen på garagetaken fortsätter med hög fart under 2020!

 

Styrelsen vill uppmana samtliga med fordon i garaget att förflytta dessa SENAST måndag v.15 (2020-04-06)

Garagetaken kommer att förlora sitt befintliga tätskikt efter satt datum som resulterar i kraftig vattengenomsläpplighet. Det är även då den invändliga garagerenoveringen påbörjas.

Arbetet kommer att fortlöpa i ca. 3 månader.

 

Hälsningar

Styrelsen, Brf Gröndal