Onsdagen den 27 januari 2021

Publicerad 2018-09-04

Gårdsbelysning

Samtliga belysningsarmaturer på gården kommer att bytas till LED.

Styrelsen har beslutat att byta ut alla belysningsarmaturer som finns på gården till LED belysning. Detta är ett steg till att minska vår elförbrukning inom föreningen.

Den nuvarande belysningen som finns har en effekt på 70W / armatur och den nya blir 27W / armatur.

Jobbet kommer att påbörjas inom en vecka.

MVH
Styrelsen