Onsdagen den 27 januari 2021

Publicerad 2017-10-02

Spolning av avloppsstammarna

Inom kort kommer spolning av avloppsstammarna att göras både i kök och toalett

Styrelsen har beslutat att en spolning av våra avloppsstammar är nödvändigt för att både underhåll samt för att se hur våra stammar mår. 
Vi i styrelsen kommer att skicka ut information om tid och datum när detta arbetet ska påbörjas. 

Styrelsen vill också påpeka att den lägenhetsinnehavaren som INTE meddelar styrelsen att de inte kan vara hemma vid aviserad tid kommer bli debiterad för kostnaden av spolningen.

Metod och genomförande

Hyresgästerna aviseras minst 2 veckor innan arbete påbörjas.

Arbete utförs i 4 steg:

  1. Spolning från renslucka upp mot luftare eller matning från lägenhet ner till liggande ledning under fastigheten.
  2. Spolning av grenledning ut till stam. Vi börjar alltid på första plan och arbetar oss uppåt i fastigheten.
  3. Spolningen fortsätter i etapper uppåt i fastigheten.
  4. Huvudledningen spolas ren för att avlägsna fram spolat sediment som annars kan orsaka stopp i ledningen.

 

MVH
Styrelsen