Torsdagen den 25 februari 2021

Publicerad 2019-04-25

Uppgradering av kameror i sophusen


Hej!

Styrelsen har vid flera tillfällen uppmärksammat ett återkommande problem i sophusen utan att någon avsevärt förbättring har skett. Föreningens sophus används många gånger som otillåten avstjälpningsplats även för grovsopor som möbler, elektronik och annat bråte.

Resultatet av detta är stora kostnader för extra sophantering och dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall. Pengar som hade kunnat användas till annat.

För att komma tillrätta med detta problem har styrelsen tagit beslut om att uppgradera befintlig kameraövervakning i sophusen till ett bättre och modernare system.

Fortsatt misskötsel kring sophanteringen i sophusen kommer framöver leda till skriftlig varning för berörd person.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen