Onsdagen den 27 september 2023

Huskurage

 

Huskurage - Policy och rutin för oro vid hot och våld i hem och nära relationer!

 

Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem. Officiell statistik inom området våld i nära relation mäter endast antalet polisanmälningar. Tack vare nationella trygghetsundersökningar så kan man även mäta de brott personer uppger sig blivit utsatta för utan att någon anmälan gjorts. Dessa vittnar om att det finns ett stort mörkertal mellan faktisk utsatthet för våld i nära relation och officiell statistik. Vi vill med hjälp av en policy och rutin för oro vid hot om våld eller våld i nära relation, öka civilkuraget och synliggöra våldet så att vi kan minska mörkertalet och det totala våldet.

Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö eftersträvar att vara en förening där vi tar ansvar för varandras välmående. Vi önskar en kultur som präglas av att vi alla kan och vill göra något vid oro eller misstanke om hot eller våld. Vi vill genom en policy och rutin ge människor verktyg för att kunna ta ett större ansvar för det våld som finns bland oss.

Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö vill visa att vi inte tolererar våld och att vi agerar. Ingen granne ska behöva leva i rädsla eller oro för hot om våld eller våld.

 

Vår policy och rutin innebär att vi, vid oro för hot om våld eller våld:


1. ringer på hos grannen för att höra efter hur allt är


2. hör av oss till valda styrelseledamöter eller annan granne för stöd och hjälp


3. ringer polisen (vi kontaktar alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla)

 

Det kan vara livsavgörande att så snart som möjligt, genom att ringa på eller på annat sätt, uppmärksamma och visa att du är orolig för att något händer i föreningens utrymmen. Det kan få våldet att avledas eller upphöra.

Det är endast genom att närma oss varandra som vi kan skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt att leva utan oro och rädsla för våld. I vår förening ska vi också kunna förvänta oss att våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för hot om våld eller våld.

Bostadsrättsföreningen Gröndal Malmö önskar också att den som är mottagare av oron har förståelse och tar hänsyn till att vi, i och med policyn och rutinen, vill bidra till allas välmående.