Onsdagen den 17 augusti 2022

Hyra medlemslokalen

Föreningen har en medlemslokal som man kan hyra (max 30 personer)

Här finns stor sällskapsyta, garderob, fullt utrustat kök samt toalett.

Kostnad: 300 kr, debiteras på nästkommande hyresavi.

Genomgång av lokalen sker vid nyckelöverlämning utav en styrelsemedlem. 

Avgift för skadegörelse eller ofullständig städning vid återlämning av nycklar till lokalen, debiteras oavkortat på nästkommande hyresavi.

Nya ljuddämpande akustikplattor har installerats för grannars trevnad och behagligare ljudnivå.

Lokalen får nu nyttjas fram till kl 22.00, det råder hänsyn och tystnad i våra allmänna gångar under tiden lokalen nyttjas, ansvaret ligger hos den medlem som hyr lokalen. Om nämnd tid missbrukas avvisas medlem att framåt få lov att nyttja lokalen. 

 

Kontakt: brfgrondal@gmail.com 

Mvh, Styrelsen