Onsdagen den 27 september 2023

Miljöhus

 

I Brf Gröndal Malmö källsorterar vi avfallet. Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhusen på gården. Allt som INTE går att sortera här ska transporteras till kommunens avfallsanläggningar och får absolut inte placeras inom fastigheten.

Vänligen respektera föreningens ordningsregler av ekonomiksa skäl men även av hänyn till miljön. 

Återkommande brott mot ordningsreglerna i miljöhusen kan leda till att nyttjanderätten till bostaden blir förverkad.

 

MILJÖHUSEN ÄR ENBART AVSEDDA FÖR HUSHÅLLSAVFALL, SORTERAT PAPPER, KARTONG, METALL, GLAS, PLAST, BATTERI och MATAVFALL.

SOPORNA SKA VARA VÄL FÖRSLUTNA, SORTERADE OCH PLACERAS I AVSEDDA KÄRL ENLIGT ANVISNINGAR.

Övrigt avfall (tex el-avfall och grovsopor) får EJ lämnas i föreningens miljöhus eller gemensamma utrymmen. Sådant grovavfall kastas istället vid de återvinningsstationer som finns anvisad av kommunen.

 

MATAVFALL

I soprummen finns särskilda kärl (brunfärgade) för sorterat matavfall. Här lämnas endast matavfall som förslutits i särskilda matavfallspåsar. Dessa påsar finns att hämta nere på källarplan vid tvättstugan. När påsarna börjar ta slut kontakta styrelsen. Ställ inte matavfallspåsar ut i trapphuset med hänsyn till Dina grannar.

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

Två gånger per år ställs containrar upp avsedda för grovavfall, som möbler, och större emballage, mm. Dock får inte elektronik, färgrester och dylikt kastas i dessa. Avisering om tidpunkt utgår från styrelsen.

SKADEDJUR

Om Du konstaterar att skadedjur finns i huset, kontakta styrelsen omgående.

Tänk på att råttor och möss kan klättra på väggar, så undvik att förvara mat på balkonger och i källare.

OM en större mängd sopor skall kastas så kan hämtningsschemat som finns i mappen Bildarkiv underlätta för boende att planera när de skall kasta sina sopor. Vänligen se rödmarkeringen i schemat när respektive sopkärl töms.