Onsdagen den 27 september 2023

Publicerad 2020-03-23

Coronavirus, covid-19!

Informationen är hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida!

 

Hej!

De flesta av oss har i dagsläget tagit del av det nya viruset kallad Corona med sjukdomen covid-19!

Styrelsen vill härmed informera samtliga boende om sjukdomen samt delge nyttig information man kan tänka på. 

 

Om det nya coronaviruset
och sjukdomen covid-19!


Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus
i världen. Sjukdomen som viruset orsakar
har fått namnet covid-19.


De flesta blir lindrigt sjuka


De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber
som går över av sig själva, men en del blir allvarligt
sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation.
Viruset överförs genom nära kontakt med en sjuk person
eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.
Symtomen är ofta lindriga och kommer vanligtvis cirka
fem dagar efter att en person blivit smittad. Men dessa
symtom kan även komma tidigare eller senare än fem
dagar.


Covid-19 ger en allmän sjukdomskänsla med
ett eller flera av följande symtom:


• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• halsont
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk
• illamående.


Äldre kan få en svårare sjukdom


En del människor får svårare besvär, som andningssvårigheter
och lunginflammation.


De flesta av dem som får en allvarligare sjukdom är
äldre personer över 80 år. Även personer med kroniska
hjärt- och lungsjukdomar eller personer som har cancer
kan få en allvarligare sjukdom.

 

Sju enkla råd för att skydda dig och andra:


1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga
symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna
hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk.


2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i
minst 20 sekunder.

3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte
finns.

4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.

5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.

6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.

7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller
har sjukdomssymtom.

 

Viktiga telefonnummer


• Ring 113 13 för allmänna frågor om covid-19.
• Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du
ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.
• Vid livshotande tillstånd ring 112.

 

Hälsningar

Styrelsen, Brf Gröndal.