Tisdagen den 5 december 2023

Publicerad 2023-06-08

Information JUNI2023


Gården

Nu är sommaren här och vi kan njuta av vår fina gård till fullo, både med lek och grill.

Detta gör vi bäst om alla tar gemensamt ansvar och hanterar miljön på gården tillsammans.

Att tänka på:

Grillning: Vi har ett par fina grillplatser på gården som är till alla medlemmars förfogande.      Vänligen ta bort allt skräp och diverse material (hemmagjorda solskydd, sopor m.m.) efter nyttjad tid samt ställ alla möbler på plats, detta för att nästa person inte är intresserad av att städa undan efter någon annan.

Vi kan dessvärre också kan få stora problem med fiskmåsar, råttor och skadedjur som redan finns i området när man efterlämnar mat på gården. Här kan vi hjälpas åt att hålla rent!

Bollspel och ljudvolym: Vi vill uppmana att allt bollspel sker med hänsyn och respekt. Det är inte OK att sparka boll mot varken entréer eller balkonger. Misskötsel kommer leda till totalt bollförbud på gården. Tänk på att majoriteten av föreningens sovrum vetter mot gården.

Boulebana: Det finns en fin och ny boulebana på 61-ans del av gården till alla medlemmar. Om du inte har egna klot, kan dessa lånas. Vänligen kontakta vår förvaltare för detta.

 

El-avgiften

I enlighet med debiteringen för el-priset, är avgiften nu sänkt för perioden feb-april och gäller kommande avisering. På infobladet i din brevlåda kan du se nya beloppet och informationen är även uppdaterad på hemsidan under ’Min el’.

Ang. El-stödet 2022: Brf Gröndals förening ansöker nu om el-stödet (gällande 1 oktober 2021 – 30 september 2022) och återkommer med mer information till alla medlemmar när ärendet är hanterat.

 

Tvättstugan

Det har varit återkommande problem med torkskåpet i tvättstuga 1 (hus 49-57) där det överhettas och stängs av efter en viss tid. Service har varit på plats ett par gånger och vi inväntar beslut för större åtgärd.  I avvaktan på att problemet åtgärdas fullständigt har tvättiderna utökats med ett extra pass i månaden.

Vi vill passa på och tacka för positiv förändring och fortsättningsvis uppmuntra till goda städrutiner efter nyttjade tvättider!

 

Framtida underhåll

Utifrån dagens ekonomiskt pressade läge och föreningens utgifter är det vi som tillsammans kan hjälpa till att reducera de gemensamma utgifterna. Läs mer på infobladet du fick i brevlådan.

Vi ser fram emot ett gemensamt arbete för en god miljö!

 

 

Vi önskar alla våra medlemmar en fin sommar,

Styrelsen för Brf Gröndal Malmö