Onsdagen den 27 september 2023

Publicerad 2017-04-25

Inhägnad och uppfräschning av gård

Nu kommer starten av inhägnaden av gården samt upp fräschningen av gårdarna.

Vecka 21 är start datumet för steg 1 för inhägnaden av gården samt upp fräschningen av gårdarna. Vi hoppas att detta inte skapar några problem för er boende och räknar med att detta blir klart Vecka 28.

Vi vill även tacka de barn som har kommit med förslag till oss i styrelsen på vad som ni hade velat ha gjort på gården. Gårdsgruppen tar detta till sig och kommer att arbeta med detta i framtida planer för vår gård. Vi vill ständigt jobba på att alla ska trivas på vår gård, stora som små.

Det som kommer att ske är följande:

  • Uppsättning av palissadstaket på utvalda sträckor mot Per Albin Hanssons väg och norra tomtgränsen.

  • Palissadstaket  likt bilden nedan 1800mm höjd.

  • Taggsystem och porttelefon kopplat till 2 st gånggrindar bredd 1 200 mm (vid cykel uppgångarna 49A samt 57B) med automatiska grind öppnare, samt 2 st stolpar för automatisk öppning av gånggrindar..
  • 2 st dubbelgrindar (räddningsväg) 2 x 1 500 mm för hänglås.
  • Anläggning av ny plantering längs norra tomtgränsen/palissadstaket.
  • Anläggning av ny lekplats i befintlig sandlåda utanför 57B. Samt bytte av sand.

  • Från befintlig Sandlåda (utanför ca 55B) schaktas grus bort. L-stöd rivs och ytan återställs till 2/3 med gräsmatta och 1/3 med ny plattyta av samma typ som omgivande ytor.
  • Spalje/pergola rivs (utanför ca 61B). Två nya sittmöbler.
  • Två bilspärrar, SMEKAB BGT, á 1 650 mm monteras vid infart till räddningsväg norra gaveln/61C.

Har ni några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss i styrelsen via mail eller brev.

Kontaktuppgifter

E-post: brfgrondal@gmail.com
Brev: i postlådorna utanför tvättstugorna i källaren

MVH
Styrelsen