Onsdagen den 27 september 2023

Publicerad 2019-04-25

Moped- och cykelåkning förbjuden


Hej!

Sommaren närmar sig med stormsteg vilket märks inte minst genom alla lekande barn på innergården.

Darför kommer styrelsen sätta upp skyltar på grindarna för att påminna boenden om att moped och cykelåkning ej får förekomma inom föreningens område.

Den som leder sin cykel eller moped anses som gående och detta strider i så fall inte mot föreningens ordningsregler. Föreningens medlemmar uppmanas se till att även eventuella besökare respekterar rådande bestämmelser.

Upprepad misskötsel kommer framöver leda till skriftlig varning.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen