Onsdagen den 27 september 2023

Publicerad 2021-09-19

Renlighet i tvättstugor och miljöhus


Till alla medlemmar i BRF Gröndal

 

På förekommen anledning behöver styrelsen skicka ut denna påminnelse om hur man hanterar och sköter sig i de gemensamma tvättstugorna samt miljöhusen.

  • På senare tid har det uppmärksammats misskötsel i tvättstugorna och vi vill därför be alla ta sitt ansvar att städa efter sig, torka undan efter sig och lämna tvättstugan i ett skick som man vill komma till!  

Det står tydliga anvisningar på hur man håller rent i respektive tvättstuga. Om något är oklart med anvisningarna, vänd er gärna till oss för dialog.

  • Korrekt sophantering i miljöhusen är också ett återkommande problem som står föreningen (och er, alla boende) dyrt i längden. Detta har uppmärksammats vid flera tillfällen tidigare och vi vill ännu en gång uppmana alla att sköta sin egen sophantering. Det lämnas sopor utanför kärlen samt grovsopor som inte hör hemma i miljöhusen vilket innebär en extra hanteringskostnad pga utomstående aktörer som måste hantera detta. 

 

När ovanstående inte efterföljs, stämmer styrelsen av misskötseln via bl.a tag-systemet. Detta kommer dessvärre också innebära ekonomiska påföljder.

För allas trevnad önskar vi en skärpning.

Tack på förhand!

Mvh, Styrelsen