Onsdagen den 27 september 2023

Publicerad 2021-02-26

Skärpning!

Styrelsen kan återigen konstatera att misskötseln fortsätter!

 

Hej!

Styrelsen har vid flera tillfällen uppmärksammat ett återkommande problem med sophanteringen i våra miljöhus. Föreningens miljöhus används många gånger som otillåten avstjälpningsplats även för grovsopor som möbler, elektronik och annat bråte.

Resultatet av detta är stora kostnader för extra sophantering och dyra bortforslingsavgifter för grovsopor och felaktigt sorterat avfall, vilket är helt oacceptabelt. Dessa pengar hade vi kunnat använda till annat.

Styrelsen har sedan tidigare installerat övervakningskameror i miljöhusen vilket gör att vi kan se vilka boende det är som missköter sig och inte följer rådande ordningsregler. Utöver kameraövervakningen kan vi även i våra system se vilken tagg som används för att komma in i miljöhuset.

Framöver kommer fortsatt misskötsel kring sophanteringen leda till skriftlig varning för berörd person. Upprepad misskötsel av samma person kommer leda till att nyttjanderätten till bostaden kan bli förverkad.

Hälsningar

Styrelsen, Brf Gröndal