Lördagen den 20 juli 2024

Publicerad 2023-11-21

Städ och utrensning i era källarförråd!


Med anledning av oktobers källarinbrott där påverkade personer rökte i
källaren föreligger MYCKET HÖG brandrisk. Både cigarettfimpar och i
ett av förråden bredvid cigarettpaket hittades 1st använd blodig kanyl.

Dessa inbrottstjuvar och farligt gods överlämnades till polisen samma dag,
tack vare styrelsens snabba agerande under en eftermiddag.

Var och en får nu ansvara för att man rensar sina förråd och sopar och
tvättar av förrådsgolvet. Damm som samlats i mängder är både
lättantändligt, allergiframkallande och ohygieniskt.

Vi behöver alla ansvara för att städa upp efter oss och minimera brand-
och hälsorisker!

 

Se bild nedan på hur det ofta ser ut: