Onsdagen den 27 september 2023

Styrelsen

Förtroendevalda styrelserepresentanter

 

Ordförande - Pernilla Persson

Sekreterare - Marianne Ahmad

Kassör - Bashar Alkhafaji

FastighetsledamotAziz Zadran

MiljöledamotRobert Mandra

Suppleant - Annsofi Sköld

Suppleant -Jakub Bogdanowicz

 

Kontakta styrelsen

Kontakt med styrelsen sker via e-post:

brfgrondal@gmail.com