Onsdagen den 17 augusti 2022

Styrelsen

Förtroendevalda styrelserepresentanter

 

Ordförande - Sandra Amareh  

Sekreterare - Pernilla Persson

Kassör - Bashar Alkhafaji

FastighetsledamotAziz Zadran

MiljöledamotRobert Mandra

Suppleant - Marianne Ahmad

Suppleant - Annsofi Sköld

Suppleant -Jakub Bogdanowicz

 

Kontakta styrelsen

Kontakt med styrelsen sker via e-post:

brfgrondal@gmail.com