Onsdagen den 17 augusti 2022

Valberedningen

 

Amir Hamidian

Kontakt:

amirhamidian@gmail.com

Cemal Ulusoy

Kontakt:

cemal_ulusoy@hotmail.com